Cechą charakterystyczną szkoleń otwartych jest udział w nich osób reprezentujących różne firmy, a co za tym idzie również branże i regiony kraju. Niewatpliwie wielką zaletą tego typu szkoleń jest możliwość wymiany informacji zawodowych pomiędzy uczestnikami szkolenia i zdobywanie doświadczeń poprzez uczenie się na błędach innych. Szkolenia otwarte dają okazję do spojrzenia na siebie i swoją firmę poprzez pryzmat osób pracujących na podobnych stanowiskach i spotykających się z podobnymi problemami w innych firmach.

Szkolenia otwarte w zakresie tematyki z uwagi na swój interaktywny charakter oraz pracę w podgrupach prowadzimy w grupach liczących maksymalnie do 30 osób. Wszystkie szkolenia prowadzone są w języku polskim. Słuchaczom zapewniamy materiały szkoleniowe.

W razie potrzeby uczestnicy kursu otrzymują również możliwość kontaktów z trenerami po zakończeniu kursu.

Zapraszamy do zapoznania się z: Warunkami uczestnictwa w szkoleniu otwartym