Podstawową cechą szkoleń zamkniętych jest udział w nich pracowników jednej firmy.  Uczestnicy szkolenia mają w takim wypadku jeden wspólny cel, postawiony najczęściej przez pracodawcę i wynikający z konkretnych potrzeb firmy.  Dzięki temu, są one bardziej efektywne, gdyż skupiają się głownie na zagadnieniach i problemach występujących w tym konkretnym podmiocie gospodarczym. Indywidualne potrzeby firmy mogą, w przypadku kursów zamkniętych znaleźć odzwierciedlenie w specjalnie przygotowywanych, czyli „szytych na miarę” programach szkoleń. Szkolenia zamknięte, poza pełną elastycznością w dostosowaniu programu i sposobu prowadzenia zajęć do potrzeb klienta, dają również możliwość pełnej swobody w ustaleniu czasu i miejsca ich przeprowadzenia.

Proponowane poniżej tematy szkoleń z zakresu międzykulturowości można potraktować zarówno, jako gotowe do przeprowadzenia od zaraz, jak również jako wstępne propozycje, które mogą stanowić bazę do przygotowania bardziej skonkretyzowanych programów, dostosowanych do szczególnych wymagań zamawiającego.