Większość spotkań jest nudna, zabierająca czas, energię i pieniądze, nie zaplanowana i nie przygotowana, źle poprowadzona oraz powodująca niechęć i frustrację uczestników. Do tego prowadzący spotkanie często zapominają co jest jego celem.

TematykaPodczas tego szkolenia uczestnicy przekonają się, że spotkania mogą być skuteczne a nawet przyjemne. Dowiedzą się,jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić spotkanie. Będą mieli również okazję do przećwiczenia w praktyce wszystkich etapów organizacji spotkania. Dostaną do ręki praktyczne narzędzia i skuteczne rozwiązania pozwalające ułatwić pracę. Co ważne, będą pracować z doświadczonym praktykiem w tej dziedzinie.
Uczstnicy Osoby, które muszą przygotowywać i/lub prowadzić spotkania Średnia kadra managerskaPrzedsiębiorcy Pracownicy administracji
Cel Zrozumienie korzyści wynikających z dobrego spotkania.Poznanie i przećwiczenie etapów planowania, przygotowania, poprowadzenia i oceny spotkania.Przećwiczenie prowadzenia skutecznego spotkania w praktycznych w łatwych do wdrożenia krokach.Analiza własnego potencjału jako lider spotkania (pod kierunkiem trenerki)
Program szkolenia Szkolenie jest przewidziane do realizacji w czasie 2 dni (na życzenie szkolenie możne też zostać przeprowadzone w większym wymiarze dni).
Szczegółowy program szkolenia jest opracowywany po analizie stanu umiejętności i wymagań grupy.
Metoda warsztatowa z aktywnym zaangażowaniem uczestników oraz duża ilość wiedzy praktycznej.
1.Czym charakteryzuje się skuteczne spotkanie
2.Rodzaje i cele spotkań
3.Planowanie spotkania w prostych krokach:
-cel-dobór uczestników
-miejsce/lokalizacja
-punkty istotne-agenda
-informacja
-materiały wspierające
4.Prowadzenie spotkania w prostych krokach:
-otwieranie spotkania
-przedstawianie i prezentowanie
-określenie metody prowadzenia
-pytania i odpowiedzi
-materiały wspierające
-jak dbać o dobrą atmosferę
-angażowanie uczestników
-zmierzanie do celu
-podsumowanie
5.Ocena spotkania i wnioski (+protokół)
6.Pułapki – jak sobie z nimi radzić oraz polecane techniki
7. Praktyczne rekomendacje i metody prowadzenia spotkań typu: zebranie działu/zespołu/zarządu, briefing, warsztat i inne.
Trener Monika Królak
Ma ponad 20 lat doświadczenia w biznesie, w środowisko międzynarodowym.
Regularnie przygotowuje wraz z zespołem i moderuje spotkania dla grup skupiających managerów, przedsiębiorców, specjalistów z różnych dziedzin i branż, lekarzy, pracowników administracji oraz sektora edukacyjnego w,Europie Środkowej. Pod jej okiem uczą się w praktyczny sposób jak prowadzić spotkania i prezentować.
W latach 2009-2010 w ramach międzynarodowej organizacji była szefową na Niemcy Północne i Polskę, gdzie prowadziła liczne spotkania i szkolenia dla kadry zarządzającej oraz przygotowywała wraz z zespołem międzynarodowe i krajowe konferencje.
Angażuje się w działalność Bundesverband mittelständische Wirtschaft,,w Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców dla Niemiec Środkowych, w the European Professional Trainers Group oraz w Supervisionsgruppe w,Steinbas Institut.
Prowadzi szkolenia, warsztaty, przemawia oraz moderuje w trzech językach: angielski, niemiecki i polski.
Miejsce i termin Termin szkolenia: dd mmmm rrrr
Miejsce szkolenia: miasto
Czas trwania: X dni
Cena szkolenia Cena szkolenia otwartego: 0 000,00 (+ 23% VAT) / osobę
Rejastracja Formularz rejestracyjny w formacie .pdf - on-line
Formularz rejestracyjny w formacie .docx - on-lin