Audyt kompetencji językowych

poliglota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Testy diagnostyczne tworzone przez POLIGLOTĘ ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

Celem testów diagnostycznych jest zdiagnozowanie poziomu wyjściowego i/lub przyrostu wiedzy po zakończeniu szkolenia. Dokładne ustalenie poziomu znajomości języka wymaga testu składającego się z kilku części, z których każda bada odrębny zakres kompetencji komunikacyjnych.

Krótkie informacje o testach:

  • trwa około 90 minut
  • zawiera różnego rodzaju zadania: test wyboru, uzupełnianie luk, pytania typu prawda/fałsz
  • sprawdza następujące kompetencje: rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu pisanego, znajomość słownictwa oraz gramatyki 
  • maksymalna liczba punktów z testu to 100 punktów
  • wyniki widoczne są natychmiast po rozwiązaniu testu (zgodnie ze skalą poziomów Rady Europy)
 
jezyki 25
 

mapa