Audyt kompetencji językowych

poliglota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TOEIC Bridge

TOEIC BridgeTM to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średnio zaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.
TOEIC BridgeTM powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych.

Format egzaminu
Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.
Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), zawierając pytania następującego typu:
• interpretacja fotografii,
• zadania typu pytanie-odpowiedź,
• krótkie dialogi.
Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 25 minut.
Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego, w tym:
• uzupełnianie zdań,
• test rozumienia tekstu pisanego.
Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 35 minut.
Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów. Dlatego też, egzaminu nie można „oblać”. Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do
3 poniższe umiejętności językowe:
• Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca;
• Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach;
• Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście;
• Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście;
• Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.
Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie TOEIC Bridge TM słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.
Przygotowanie do egzaminu
W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące.

 
jezyki 25
 

mapa