Nasze programy

szkoleń biznesowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
874772f3d0568f4a5107db32d9f3c9dc  

KULTURA POLSKA W ŚRODOWISKU BIZNESOWYM

Praca w innej kulturze to ogromne wyzwanie. Należy nauczyć się żyć w innym otoczeniu, poznać odmienne wartości i zasady oraz przyswoić nowe sposoby działania, jeśli znane nam zawodzą. Można jednak uniknąć szoku kulturowego i nie narażać się na obniżenie efektywności, zarówno w pracy jak i życiu prywatnym.
Jeśli skupisz się na rozwoju kompetencji międzykulturowych, łatwiej dostosujesz się do nowych warunków kulturowych oraz szybciej zrozumiesz mieszkańców danego obszaru. Wiedza ta przełoży się z kolei na bardziej efektywną współpracę oraz lepsze relacje z partnerem biznesowym.
Szkolenie/konsultacje kulturowe przeznaczone są dla ekspatów.
W programie m.in.:

 • komunikacja biznesowa w kulturze polskiej
 • rola zaufania
 • różnice kulturowe w podejściu Polaków do pracy
 • metody rozwiązywania konfliktów w kulturze polskiej
     
f1d6b7dae0e7d1ebaaf10e6889a72d65  

NEGOCJACJE W ŚRODOWISKU MIĘDZYKULTUROWYM

Szkolenie skupia się na rozwoju umiejętności negocjacji w środowisku międzykulturowym. Uczestnicy uczą się planować negocjacje, określać ich cel, poznają zasady opracowania strategii i doboru odpowiednich taktyk w zależności od kultury partnera, z którym będą negocjować. Dowiadują się też, w jaki sposób kultura wpływa na użycie środków perswazji oraz jak skutecznie opierać manipulacjom w trakcie trwania negocjacji. Oprócz tego wskażemy Ci również jak wykorzystywać narzędzia perswazji, tak aby móc wywierać wpływ na partnerów biznesowych i współpracowników pochodzących z innych krajów.

W programie poruszane są kwestie takie jak:

 • rola kultury w negocjacjach
 • architektura negocjacji międzynarodowych
 • planowanie w negocjacjach międzynarodowych
 • strategia i taktyki negocjacji konfrontacyjnych oraz integrujących
     
1105201cbef1ec55092cef5efd4b5a44  

PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE

Cykl obejmuje m.in. następujące szkolenia:

 • Leading cross-cultural teams (Przywództwo w kierowaniu międzynarodowym zespołem)

→ współczesne spojrzenie na przywództwo
→ poznanie ról odgrywanych w zespole
→ aspekty kulturowe w pracy zespołu
→ doskonalenie umiejętności tworzenia spójnego zespołu
→ doskonalenie umiejętności kierowania zespołem (model przywództwa sytuacyjnego)

 • Managing and leading complex projects – a model to simplify projects (Zarządzanie i kierowanie złożonymi projektami – model upraszczania projektów)

→ złożoność projektów – charakterystyka i definicja (w tym wymiar wielokulturowości)
→ typy podejść do zarządzania złożonymi projektami techniki zarządzania złożonymi projektami – analiza interesariuszy, komunikacja, zarządzanie zmianą, → rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji
→ kierowanie złożonym projektami (w tym wymiar wielokulturowości)

 • Leadership in situations of conflict and change (Przywództwo w sytuacji konfliktu i zmiany)

→ identyfikacja zachowań w sytuacji konfliktu
→ planowanie i prowadzenie negocjacji
→ zarządzanie zmianą
→ sztuka wywierania wpływu na innych
→ zarządzanie porozumieniem

 • oraz będące w przygotowaniu:

→ Zarządzanie różnorodnością
→ Przywództwo i zarządzanie dla kierowników projektów międzynarodowych
→ Zarządzanie wiekiem

Testy diagnostyczne ściśle dostosowanedo indywidualnych potrzeb klienta

audyt POLIGLOTY

e.poliglota

 

9a704e900c4d6f444a0b4b30c4ff87fa

 

Celem testów diagnostycznych jest zdiagnozowanie poziomu wyjściowego i/lub przyrostu wiedzy po zakończeniu szkolenia. Dokładne ustalenie poziomu znajomości języka wymaga testu składającego się z kilku części, z których każda bada odrębny zakres kompetencji komunikacyjnych.

Krótkie informacje o testach:

 • trwa około 90 minut
 • zawiera różnego rodzaju zadania: test wyboru, uzupełnianie luk, pytania typu prawda/fałsz
 • sprawdza następujące kompetencje: rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu pisanego, znajomość słownictwa oraz gramatyki 
 • maksymalna liczba punktów z testu to 100 punktów
 • wyniki widoczne są natychmiast po rozwiązaniu testu (zgodnie ze skalą poziomów Rady Europy)
 
         
 

mapa