b l o g
 poligloty

 

 

 

   
Tłumaczenia pisemne polegają one na interpretacji znaczenia tekstu w języku źródłowym i odtworzeniu go w języku docelowym w pisemnej formie. Tak jak i w innych przypadkach, w tekstach tłumaczeniowych tego rodzaju należy wziąć pod uwagę kontekst kulturowy, idiomy, ale dochodzi tu przykładowo kwestia różnic w alfabecie, systemie zapisu, systemie języka, etc. Z tłumaczeniami pisemnymi można się spotkać najczęściej ze wszystkich rodzajów tłumaczenia. Dotyczyć zaś mogą każdej możliwej tematyki. Tłumaczeniu poddawane są: umowy, dokumentacja przetargowa, opracowania, artykuły, fornularze, prezentacje dokumenty rakrutacyjne. 

słownik francuski strona 4x3Polacy chętnie rozwijają swoje umiejętności lingwistyczne. Robią to chyba coraz skuteczniej, ponieważ zaczynamy wyróżniać się znajomością języków obcych na tle innych narodowości. Widać to chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie polscy pracownicy są doceniani nie tylko za fachowość, lecz także za dobre posługiwanie się językiem angielskim.

Używając języka obcego popełniamy czasem błędy, które mogą znacznie utrudniać komunikację. Aby pomóc osobom, które rozpoczęły albo planują rozpocząć naukę języka obcego, przygotowaliśmy trochę informacji o trudnościach, na jakie natrafiają Polacy uczący się angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego. Radzimy też, jak najłatwiej uporać się z tymi problemami.

słownik francuski strona 4x3Naukę języka francuskiego najlepiej zacząć od zapoznania się z zasadami wymowy. Najważniejsza z nich, nieco paradoksalna, brzmi następująco: im więcej liter w wyrazie, tym mniej ich wymawiamy. Reguła ta dotyczy przede wszystkim samogłoski "e" występującej na końcu wyrazu i nie posiadającej akcentu.

Polacy chętnie rozwijają swoje umiejętności lingwistyczne. Robią to chyba coraz skuteczniej, ponieważ zaczynamy wyróżniać się znajomością języków obcych na tle innych narodowości. Widać to chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie polscy pracownicy są doceniani nie tylko za fachowość, lecz także za dobre posługiwanie się językiem angielskim.

Używając języka obcego popełniamy czasem błędy, które mogą znacznie utrudniać komunikację. Aby pomóc osobom, które rozpoczęły albo planują rozpocząć naukę języka obcego, przygotowaliśmy trochę informacji o trudnościach, na jakie natrafiają Polacy uczący się angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego. Radzimy też, jak najłatwiej uporać się z tymi problemami.

Polacy chętnie rozwijają swoje umiejętności lingwistyczne. Robią to chyba coraz skuteczniej, ponieważ zaczynamy wyróżniać się znajomością języków obcych na tle innych narodowości. Widać to chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie polscy pracownicy są doceniani nie tylko za fachowość, lecz także za dobre posługiwanie się językiem angielskim.

Używając języka obcego popełniamy czasem błędy, które mogą znacznie utrudniać komunikację. Aby pomóc osobom, które rozpoczęły albo planują rozpocząć naukę języka obcego, przygotowaliśmy trochę informacji o trudnościach, na jakie natrafiają Polacy uczący się angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego. Radzimy też, jak najłatwiej uporać się z tymi problemami.

jezyki 25

mapa