Audyt kompetencji językowych

poliglota

 

 

 

   

 

Nasza oferta audytu językowego

audyt certyfikowany

separator

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, a także w trosce o zapewnienie im kompleksowej obsługi potrzeb językowych,
Centrum Szkoleń Językowych POLIGLOTA oferuje usługę audytu językowego. 
Audyt jest wykorzystywany przede wszystkim w procesie rekrutacji i selekcji pracowników.

Ponadto, może obejmować kontrolę i certyfikację kompetencji językowych pracowników oraz rozwoju ich wiedzy językowej.

W ramach certyfikowanego audytu językowego proponujemy następujące narzędzia:

 

Egzaminy ETS Global

Światowy lider w tworzeniu standardów oceny kompetencji.

Egzaminy TOLES

egzaminy dla prawników

Egzaminy TOEIC

najpopularniejszy egzamin z j.angielskiego na świecie

 
  Checkbox white red Checkbox white red Checkbox white red

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, a także w trosce o zapewnienia kompleksowej obsługi potrzeb językowych naszych Klientów pragniemy zaoferować usługę audytu językowego.  Celem audytu językowego jest dokonanie oceny zarówno kompetencji jak i potrzeb firmy w zakresie znajomości języków obcych.

Audyt językowy firmy może obejmować kontrolę kompetencji językowych pracowników, analizę wymaganych kompetencji językowych stanowisk pracy a także poprawność językową obcojęzycznej dokumentacji firmy.

kontrola kompetencji językowych pracowników

diagnostyka poziomu znajomości języka

występuje najczęściej na etapie przygotowania szkoleń językowych dla pracowników firmy. Jej celem jest ustalenie poziomu znajomości języka poprzedzające przydział poszczególnych uczestników kursu do odpowiednich grup. Diagnoza odbywa się w oparciu o rozmowy z pracownikami oraz ankiety i/lub testy kwalifikacyjne pisemne oraz ustne. Może być również przeprowadzana po zakończeniu szkolenia w celu oceny przyrostu wiedzy, przydatności kursu itp. Testy diagnostyczne są wykorzystywane również w procesie rekrutacji i selekcji pracowników

certyfikacja kompetencji językowych pracowników

polega na dokonywaniu oceny kompetencji pracowników za pomocą wystandaryzowanego narzędzia jakim jest egzamin certyfikujący . Niezbędna w sytuacjach konieczności oceny kompetencji pracowników, w planowaniu ich ścieżki kariery zawodowej, przydatności pracowników na konkretnych stanowiskach pracy. Egzaminy certyfikujące dają gwarancję obiektywnej oceny poziomu znajomości języka i porównywalności wyników. Przeprowadzane cyklicznie mogą służyć ocenie przyrostu wiedzy osób uczących się a także kontroli jakości prowadzonych szkoleń.


analiza potrzeb językowych firmy i jej pracowników

analiza stanowisk pracy w kontekście znajomości języków obcych

ma celu określenie wymaganych na danym stanowisku pracy minimalnych kompetencji językowych niezbędnych dla określenia wymagań dla kandydatów do pracy na danym stanowisku.

analiza zadań poszczególnych komórek organizacyjnych firmy w kontekście wykorzystywania języków obcych

pokazuje potrzeb językowych grup pracowników działających w ramach danej komórki organizacyjnej. Potrzeby językowe różnych działów, pionów czy jednostek terenowych mogą być diametralnie różne. Analiza taka pozwoli określić wymagania organizacji wobec kandydatów do pracy w planowanym procesie rekrutacji oraz wskaże priorytety w trakcie opracowywania planów szkoleniowych.

ocena potrzeb pracowników na etapie przygotowania szkolenia

ma za zadanie określenie najbliższych potrzeb szkoleniowych pracowników w celu podniesienia ich kwalifikacji w ramach projektowanego procesu szkoleniowego

analiza poprawności językowej dokumentacji firmy

Działalność każdej firmy wymaga komunikacji z innymi podmiotami, temu celowi służą dziesiątki, setki a czasem tysiące stron rozmaitych dokumentów, strony internetowe,  materiały reklamowe  nierzadko tworzone w języku obcym. Często prestiż i pozycja firmy wymaga, aby teksty w tych dokumentach były poprawne nie tylko merytorycznie ale również językowo (dotyczy to również języka polskiego). Sprawdzeniu, ocenie i ewentualnej weryfikacji tych tekstów ma służyć audyt dokumentacji firmy.

mapa