poliglota

więcej o nas

 

 

 

   
 
         
  Magdalena 1   Andrzej 1  
         
 dr Magdalena
Lipinska-Derlikowska
Andrzej
Derlikowski
Członek zarządu
Board Member
Prezes Zarządu
CEO
         
 
             
  Mariola 3   Ola 1   Dominika 1  
             
Mariola
Mostek
 Aleksandra
Słowkowska-Bucka
 Dominika
Uzar
Kierownik biura
Office Manager
Koordynator szkoleń
Course Coordinator
Menadżer szkoleń
Trainnig Manager
             
             

mapa