poliglota

więcej o nas

 

 

 

   

32fe2212b61691846d2cfd6520ad99e4

 

 

Jesteśmy profesjonalnym dostawcą rozwiązań w zakresie komunikacji
(językowej i międzykulturowej) już od 1988 roku.

separator

 

 

Spółka została założona przez dr Magdalenę Lipińską-Derlikowską, absolwentkę Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Andrzeja Derlikowskiego, ekonomistę i absolwenta SGH. Początkowo działaliśmy jako szkoła języków obcych,
prowadząc szkolenia otwarte dla dzieci, młodzieży i dorosłych z popularnych
języków europejskich: angielskiego, francuskiego oraz niemieckiego.
Stopniowo oferta szkoleń poszerzała się o inne języki. Wraz z jej poszerzeniem wśród naszych klientów, pojawiły się firmy i instystucje. Obecnie łącząc ofertę językową i biznesową proponujemy szereg szkoleń językowych z zakresu tematyki biznesowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i nieustannie rozwijamy swoje umiejętności.

Obecnie w uzupełnieniu oferty związanej z komunikacją językową prowadzimy również szkolenia z zakresy komunkacji międzykuturowej skierowane dla odbiorcy biznesowego oraz urzędów publicznych.

Test polski (1)

To są Monika i Ewa. ………. tu pracują.

 • oni
 • one
 • ona
 • ich

Test polski (10)

Długopisy i ołówki leżą w …………………………..

 • piórniku
 • teczce
 • tablicy
 • krześle

Test polski (11)

To jest rodzina Kowalskich, a to …………. pies.

 • ich
 • nasza
 • wasze
 • jej

Test polski (12)

Z ………….. mieszkasz? Z rodzicami.

 • kto
 • kogo
 • kim
 • komu

Test polski (13)

Agata ma 21 ………….

 • rok
 • lata
 • lat
 • latach

Test polski (14)

Agata zwykle jeździ do pracy ………………….

 • autobusem
 • autobus
 • na autobusie
 • z autobusem

Test polski (15)

Bardzo lubię …………………. na nartach.

 • jechać
 • jeździć
 • chodzić
 • iść

Test polski (16)

Dzisiaj po południu Marek ………………… do kina.

 • idzie
 • chodzi
 • jeździ
 • będzie chodzić

Test polski (17)

9:10

 • dziewiąta dziesięć
 • dziesiąta dziewięć
 • dziesiąta dziesięć
 • dziewiąta dziewięć

Test polski (18)

24:00

 • północ
 • południe
 • dzień
 • noc

Test polski (19)

Dzień dobry! Chciałbym …………………………. taksówkę.

 • zadzwonić
 • dzwonić
 • zamówić
 • zarezerwować

Test polski (2)

To jest ………….. mama i …………….. tata.

 • moja/moja
 • moja/mój
 • mój/moja
 • moja / moje

Test polski (20)

Ona czuje się …………………….

 • dobrze
 • dobre
 • dobra
 • dobry

Test polski (21)

My …………………. wczoraj telewizor.

 • kupili
 • kupiliśmy
 • kupić
 • byli kupili

Test polski (22)

Dwa lata temu ja …………………….. w Paryżu.

 • mieszkał
 • mieszkała
 • mieszkałem
 • był mieszkał

Test polski (23)

……………………. to miejsce, gdzie zostawiamy płaszcze, kurtki i parasole.

 • szatnia
 • poczekalnia
 • przystanek
 • parking

Test polski (24)

Ania musi iść do lekarza, ………… czuje się ostatnio źle.

 • bo
 • dlatego
 • żeby
 • ale

Test polski (25)

Niestety pan dyrektor jest chory i musi ……………………….. spotkanie.

 • zamówić
 • przekazać
 • odwołać
 • zarezerwować

Test polski (26)

On jest z ………………….., ale teraz mieszka w …………………….

 • Anglia / Polska
 • Anglii / Polsce
 • Anglii / Polska
 • Anglii / Polski

Test polski (27)

My …………………… jutro się uczyć, a wy ……………………odpoczywać.

 • będziemy / będziecie
 • będziecie / będziemy
 • będą / będą
 • będziemy / będziesz

Test polski (28)

Bardzo boli ……………… głowa.

 • u mnie
 • mi
 • mnie
 • mną

Test polski (29)

Muszę …………………………. rezerwację do piątku.

 • zadzwonić
 • potwierdzić
 • zarezerwować
 • porozmawiać

Test polski (3)

To jest ………………. aparat i ………………. zdjęcie.

 • nowy/nowe
 • nowe/nowe
 • nowy/nowa
 • nowe / nowa

Test polski (30)

Na wakacje pojedziemy ……. góry albo ………… morze.

 • do / na
 • w / na
 • w / nad
 • w / do

Test polski (31)

Adam …………………………… w naszej firmie finansami.

 • zajmuje się
 • robi
 • pracuje
 • uczy

Test polski (32)

My wczoraj …………………….. film, a potem ………………….. na spacer.

 • oglądali / poszli
 • oglądaliście / poszliście
 • oglądaliśmy/ poszliśmy
 • oglądać / pójść

Test polski (33)

Moje siostry …………… tydzień temu w Krakowie.

 • byli
 • były
 • byłyśmy
 • będą

Test polski (34)

Powiedział ……………….. i ………………….. o problemach.

 • siostrę / rodziców
 • siostra / rodzice
 • siostrze / rodzicom
 • siostrą / rodzicami

Test polski (35)

Dentyści to mężczyźni, ………………….. leczą zęby.

 • które
 • którzy
 • kto
 • jakie

Test polski (36)

Moja sąsiadka ma ………………….. dzieci.

 • czworo
 • cztery
 • czwórka
 • czterech

Test polski (37)

Pan Robert ma ……………. córki i ………………. synów.

 • dwie / dwa
 • dwie / dwoje
 • dwie / dwóch
 • dwa / dwa

Test polski (38)

Ania myśli, że jest …………………………. ze wszystkich.

 • mądra
 • mądrzejsza
 • najmądrzejsza
 • bardziej mądra

Test polski (39)

Nasza firma rośnie, dlatego musimy ………………………. 10 osób.

 • zatrudnić
 • zwolnić
 • zapytać
 • podpisać

Test polski (4)

Adam jest z zawodu …………….., a Karolina ……………………..

 • elektryk/nauczycielka
 • elektrykiem/nauczycielką
 • elektryka/nauczycielki
 • elektryku/nauczycielce

Test polski (40)

Musisz być ………………. zdecydowany!

 • bardziej
 • więcej
 • dużo
 • wiele

Test polski (41)

Jest zakochany i cały czas myśli o ……………..

 • niej
 • jej
 • nią
 • ona

Test polski (42)

Obraz został namalowany …………… Józefa Chełmońskiego.

 • przy
 • przez
 • od
 • dzięki

Test polski (43)

Z powodu zbyt niskiej ………………………, musiał poszukać innej pracy.

 • pensji
 • emerytury
 • kadry
 • umowy

Test polski (44)

………………. burzy nie wolno stać pod drzewem

 • podczas
 • przed
 • po
 • mimo

Test polski (45)

Marcin poprosił mnie, ……………. dała mu klucz.

 • żebym
 • żeby
 • że
 • gdybym

Test polski (46)

Gdyby dziadek był zdrowy, …………………………. z nami na wycieczkę.

 • pojechał by
 • pojechałby
 • byłby pojechał
 • pojechał był

Test polski (47)

……………….. wiele problemów, nigdy nie narzekała.

 • ma
 • mieć
 • mając
 • będzie miała

Test polski (48)

Osiedle było ………………………. przez kilkanaście lat.

 • budowano
 • budowane
 • budowanym
 • budowali

Test polski (49)

Zakochała się w nim od pierwszego …………………..

 • wejrzenia
 • spojrzenia
 • ujrzenia
 • patrzenia

Test polski (5)

Oni ………… z Holandii.

 • jest
 • być
 • jesteśmy

Test polski (50)

Czy ………….. państwo już wiedzą, że lot do Londynu jest odwołany?

 • ci
 • to
 • te
 • tym

Test polski (51)

…………………. klucze na stole i zamknij drzwi.

 • kładź
 • połóż
 • kłaść
 • położyć

Test polski (52)

……………………. drzwi, weszła do pokoju.

 • otwierając
 • otworzywszy
 • otwierała
 • otwórz

Test polski (53)

………………………… zły stan zdrowia syna, zrezygnował z wyjazdu.

 • z zamiarem
 • z powodu
 • ze względu na
 • podczas

Test polski (54)

Kamień ………………… mi z serca.

 • upadł
 • spadł
 • przepadł
 • wypadł

Test polski (55)

Pożyczka to ostatnia ……………………. ratunku dla niego

 • deska
 • tratwa
 • łódka
 • szansa

Test polski (56)

Nie mogę z nim współpracować, bo jest zbyt ……………………

 • ugodowy
 • empatyczny
 • krnąbrny
 • tolerancyjny

Test polski (57)

Ściany ………………………… zdobiły piękne malowidła.

 • półwyspu
 • przełęczy
 • jaskini
 • strumyka

Test polski (58)

Proszę ………………………. podanie w sekretariacie.

 • przynieść
 • złożyć
 • kłaść
 • przełożyć

Test polski (59)

Rząd …………………… wiele działań, by zwalczyć przestępczość.

 • podnosi
 • sprzyja
 • podejmuje
 • zdobywa

Test polski (6)

Ja ………. na imię Artur i ……………….. z Polski.

 • mam / jestem
 • mieć / być
 • jestem / mam
 • mam / jest

Test polski (60)

Mój kolega poszukuje pracy w niepełnym ……………………. godzin.

 • wymiarze
 • rozmiarze
 • zamiarze
 • pomiarze

Test polski (7)

Jola ……………. polski i angielski.

 • mówi
 • zna
 • mówić
 • rozmawia

Test polski (8)

Codziennie rano piję na śniadanie ……………

 • kawa
 • kawę
 • kawą
 • kawy

Test polski (9)

Poproszę herbatę bez …………………

 • cukier
 • cukru
 • cukrem
 • cukieru

Poliglota spełnia następujące standardy:

 • zajęcia prowadzą wykwalifikowani lektorzy polscy (filolodzy) i zagraniczni (filolodzy lub absolwenci uczelni ze świadectwem ukończonego kursu metodycznego RSA CTEFLA / CELTA / Trinity / RELSA)
 • szkoła zatrudnia dyrektora ds. nauczania oraz metodyka
 • szkoła dysponuje opracowanymi na piśmie programami nauczania poszczególnych kursów i poziomów
 • szkoła prowadzi nauczanie w oparciu o zdefiniowane metody przy pomocy odpowiednich materiałów dydaktycznych
 • szkoła posiada zdefiniowany system poziomów (zgodny ze skalą poziomów Common European Framework Rady Europy
 • kwalifikacja na kurs odbywa się w oparciu o testy diagnostyczne i rozmowy wstępne
 • szkoła przeprowadza wewnętrzne testy i egzaminy sprawdzające stopień opanowania materiału
 • słuchacze / klienci otrzymują okresowe raporty i świadectwa ukończenia kursu
 • szkoła posiada system nadzoru odbywających się zajęć (dzienniki, formularze realizacji zajęć)
 • w szkole znajduje się biblioteka metodyczna zawierająca materiały do nauczania języków obcych odpowiadające profilowi szkoły i jej programom nauczania
 • szkoła ma wypracowany system rekrutacji lektorów
 • lektorzy są hospitowani co najmniej raz w semestrze
 • dyrektor ds. nauczania/ metodyk regularnie monitoruje pracę lektorów• dyrektor ds. nauczania/ metodyk odbywa regularne konsultacje z lektorami
 • szkoła umożliwia lektorom rozwój zawodowy i doskonalenie swoich umiejętności
 • szkoła umożliwia lektorom udział w konferencjach, seminariach, warsztatach, itp. organizowanych poza szkołą
 • lektorzy prowadzą zajęcia według określonego planu
 • lektorzy dobierają materiały dydaktyczne zgodnie z programem kursu i celem zajęć
 • lektorzy wykorzystują na zajęciach pomoce audiowizualne
 • lektorzy motywują słuchaczy do nauki poprzez dobór odpowiednich technik i materiałów nauczania
 • lektorzy wykazują kompetencję językową (słownictwo, struktury gramatyczne, funkcje językowe, styl i rejestr, wymowa, płynność w mówieniu i precyzja formułowania myśli)

42285a56923c0068b898f59590e2cd0cProfesjonalizm i bezpieczeństwo

separator

Solidnie i rzetelnie wykonane tłumaczenie jest gwarancją sukcesu firmy. Doskonale wiemy, że ich jakość przekłada się na wizerunek Twojego przedsiębiorstwa. Powierzając nam usługę tłumaczenia masz pewność, że wykonamy ją solidnie oraz w umówionym terminie. Nasza szkoła języków obcych oferuje usługi tłmaczeniowe z różnych dziedzin, od tłmaczeń ogólnych po specjalistyczne, w formie pisemnej oraz ustnej. Dbając o Twoje bezpieczeństwo posiadamy odpowiednie procedury gwarantujące poufność, a otrzymane informację obejmujemy tejemnicą służbową. Jeśli poszukujesz profesjonalnych tłumaczy, sprawdź szczegóły naszej oferty. 

 
         
  Magdalena 1   Andrzej 1  
         
 dr Magdalena
Lipinska-Derlikowska
Andrzej
Derlikowski
Członek zarządu
Board Member
Prezes Zarządu
CEO
         
 
             
  Mariola 3   Ola 1   Dominika 1  
             
Mariola
Mostek
 Aleksandra
Słowkowska-Bucka
 Dominika
Uzar
Kierownik biura
Office Manager
Koordynator szkoleń
Course Coordinator
Menadżer szkoleń
Trainnig Manager
             
             

teacher

Nasza kadra dydaktyczna to:

lektorzy języków obcych

 

 • profesjonalni lektorzy polscy, absolwenci studiów filologicznych z przygotowaniem metodycznym 
 • lektorzy zagraniczni (native speakers)  absolwenci uczelni wyższych z ukończonymi kursami metodycznymi, np. CELTA lub DELTA
 • wielu lektorów z wykształceniem dwukierunkowym np. filologia angielska + finanse i bankowość, etc. Dzięki temu zajęcia prowadzą nie tylko doświadczeni filolodzy, ale również ze specjaliści w wybranych przez Państwa branżach
 • lektorzy naszej szkoły językowej systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach metodycznych
   

mapa