Żeby się dogadać.

Badania prowadzone przez naukowców dowodzą, że liczba używanych na świecie języków ciągle maleje. Nie należy się jednak spodziewać, że w dającej się przewidzieć przyszłości doczekamy chwili, kiedy cała ludzkość zacznie władać jednym językiem – no i na szczęście. Sytuacja języka angielskiego w roli lingua franca też wcale nie jest taka pewna.

Długo więc jeszcze kwestia porozumiewania się ludzi będzie obarczona wcześniejszą potrzebą wzajemnego poznawania swoich języków. Zresztą popatrzmy na to z naszej perspektywy. Czyż nie jest tak, że o wiele lepiej odbieramy obcokrajowca, który usiłuje porozumiewać się z nami po polsku? Często spotykamy się z sytuacją jak ze znanego dowcipu, kiedy obcokrajowiec usiłując porozumieć się z dwoma Polakami, najpierw mówi do nich po angielsku, potem po niemiecku, potem w jeszcze jakimś innym języku. I nic. Tylko komentarz jednego z nich: „Popatrz tyle języków znał, a i tak się nie dogadał.” Aby uniknąć analogicznych sytuacji za granicą, warto abyśmy znali przynajmniej w podstawowym zakresie język kraju, do którego jedziemy, język ludzi, z którymi będziemy się porozumiewali.

Dlatego …

GO FOR ANOTHER LANGUAGE

Podoba Ci się ten artykuł??

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a comment

Ucz się na błędach – niemiecki

Kiedy zapytamy Polaka uczącego się języka niemieckiego, co sprawia mu najwięcej problemów w nauce, w większości przypadków otrzymamy odpowiedź: “Rodzajniki”. Utarło się nawet powiedzenie: “Gdyby

Read More »

Ucz się na błędach – francuski

Polacy chętnie rozwijają swoje umiejętności lingwistyczne. Robią to chyba coraz skuteczniej, ponieważ zaczynamy wyróżniać się znajomością języków obcych na tle innych narodowości. Widać to chociażby

Read More »

Ucz się na błędach – rosyjski

Typowe błędy popełniane przez Polaków uczących się języka rosyjskiego można podzielić na 4 podstawowe grupy: błędy akcentuacyjno-fonetyczne, ortograficzne, leksykalne, a także gramatyczne. Do pierwszej grupy

Read More »