WSPÓŁPRACA

Jeśli jesteś wykwalifikowanym lektorem języka obcego

lub języka polskiego dla obcokrajowców

jeśli chciałbyś
podjąć współpracę z naszą szkołą

prześlij

LIST MOTYWACYJNY oraz CURRICULUM VITAE
(może być w języku polskim)

korzystając z formularza obok

Send Message

Głównym kryterium zatrudnienia lektora są jego kwalifikacje zawodowe

minimalne wymagania stawiane lektorom są następujące:

nauczyciele polscy lub non-native speaker

  • dyplom ukończenia lub potwierdzone absolutorium filologii lub lingwistyki stosowanej nauczanego języka (studia zawierające kurs metodyczny)
  • dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w zakresie nauczanego języka
  • dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych + egzamin potwierdzający znajomość nauczanego języka na poziomie C2
    dyplom wyższej uczelni w zakresie filologii języków obcych (studia zawierające kurs metodyczny) + egzamin potwierdzający znajomość nauczanego języka na poziomie C2
  • dyplom wyższej uczelni + egzamin potwierdzający znajomość nauczanego języka na poziomie C2 + kurs metodyczny języków obcych: min. 80 godzin*, w tym min. 6 godzin obserwowanych praktyk nauczycielskich.

nauczyciele obcojęzyczni - native speakers

  • dyplom ukonczenia studiów wyższych (min. licencjat) zawierajacych kurs metodyczny z zakresu nauczania jezyka obcego
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (min. Licencjat) + ukonczony kurs metodyczny z zakresu nauczania danego jezyka obcego: min. 80 godzin, w tym min. 6 godzin obserwowanych praktyk nauczycielskich

informacje kontaktowe

Adres e-mail Biura Obsługi Klienta

poliglota@poliglota.com.pl

Adres e-mail (w sprawach rekrutacji lektorów, trenerów i tłumaczy)

praca@poliglota.com.pl

Tel. komórkowy

+48 683 428 193

Tel. komórkowy

+48 601 220 510

Tel. stacjonarny (chwilowo nieczynny z powodu pandemii)

+48 22 8220581

Adres

ul. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa, Polska