b l o g

poliglota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Badania prowadzone przez naukowców dowodzą, że liczba używanych na świecie języków ciągle maleje. Nie należy się jednak spodziewać, że w dającej się przewidzieć przyszłości doczekamy chwili, kiedy cała ludzkość zacznie władać jednym językiem - no i na szczęście. Sytuacja języka angielskiego w roli lingua franca też wcale nie jest taka pewna.

Długo więc jeszcze kwestia porozumiewania się ludzi będzie obarczona wcześniejszą potrzebą wzajemnego poznawania swoich języków. Zresztą popatrzmy na to z naszej perspektywy. Czyż nie jest tak, że o wiele lepiej odbieramy obcokrajowca, który usiłuje porozumiewać się z nami po polsku? Często spotykamy się z sytuacją jak ze znanego dowcipu, kiedy obcokrajowiec usiłując porozumieć się z dwoma Polakami, najpierw mówi do nich po angielsku, potem po niemiecku, potem w jeszcze jakimś innym języku. I nic. Tylko komentarz jednego z nich: „Popatrz tyle języków znał, a i tak się nie dogadał.” Aby uniknąć analogicznych sytuacji za granicą, warto abyśmy znali przynajmniej w podstawowym zakresie język kraju, do którego jedziemy, język ludzi, z którymi będziemy się porozumiewali.

Dlatego ...

go for another language

Podkategorie

mapa